Projekty Unijne

Firma THE Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 działania 1.4. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”, pn. „Rozwój firmy THE Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.” Celem projektu jest wdrożenie działań uwzględnionych w Planie Rozwoju Eksportu, ekspansja i rozwój firmy na wybranych rynkach docelowych. Rozwinięcie dotychczasowej działalności eksportowej jest jednym z głównych elementów strategii rozwoju firmy THE Sp. z o.o. Celem firmy jest zdecydowana ekspansja na rynki zagraniczne. Efektem rozwijania działalności eksportowej ma być osiągniecie poziomu wysokiego udziału eksportu w sprzedaży, a także zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Wartość projektu: 391 755,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 270 725,00 PLN Umowa o dofinansowanie nr RPLB.01.04.01-08-0041/16-00
Share This

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close